Thursday, December 29, 2005

Den värsta av kränkningar är tysheten. Det läste jag nyligen i en bok. Det värsta av allt är att folk bara stänger av. Det är då man inser att man verkligen är helt ointressant.

No comments: